صفحه کابینت

صفحه کابینت صفحه کابینت صفحه کابینت : در بین گزینه های مختلف برای صفحه های روی کابینت یا کانتر آشپزخانه انتخابات متعددی وجود دارد مانند صفحه کوارتز ، استارون ، کورین،سنگ مصنوعی یا طبیعی ، صفحه ام دی اف ، صفحه های پلی وود یا صفحه پلی گلاس اسپانیا یا…